Oded B

September 16 2022

התחדשות עירונית נולדה אומנם כיוזמה ממשלתית לעידוד שיפוץ של מבנים בודדים ואף קבוצות של מבנים על מנת להביא אותם לסטנדרטים של המאה ה-21, אך כמו הרבה יוזמות...

Oded B3 min read